Preventief juridisch advies

Wij doen meer voor u dan het behandelen van betwistingen voor de rechtbank.

Bij voorkeur begint ons werk eerder: rond de tafel, bij u of bij ons, voor het verstrekken van advies en bijstand, pro-actief en preventief.

Onze kennis en ervaring zijn een belangrijke troef in het voorkomen van geschillen. En daar doet u uw voordeel mee. Want niemand is gebaat bij een gerechtelijk sneeuwbaleffect.

Ons motto – adviseren waar het kan, onderhandelen waar het mogelijk is, gerechtelijk tussenbeide komen als het moet – dragen we hoog in het vaandel.

 

vox advocaten_61.visitekaartje.b

Ondernemingsrecht

VOX-ADVOCATEN begeleidt, adviseert en procedeert over alle juridische aspecten bij ondernemingsrecht:

 • zakelijke contacten en contracten
 • handelsrecht
 • overeenkomstenrecht
 • vennootschapsrecht
 • bank- en financieel recht
 • beslagrecht
 • consumentenrecht
 • incasso

Vastgoedrecht

VOX-ADVOCATEN begeleidt, adviseert en procedeert over alle juridische aspecten van onroerende zaken:

 • koop en verkoop / huur en verhuur / bouwen en verbouwen / bemiddeling
 • ruimtelijke ordening en stedenbouw / milieu / bodemsanering
 • onrechtmatige daad /burenhinder / overheidsdaad / planschade
 • erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten
 • appartementsmede-eigendom

Verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht

VOX-ADVOCATEN begeleidt, adviseert en procedeert over alle juridische aspecten van verzekeringsrecht:

 • verhaal en verweer bij schadegevallen: bouw, brand, verkeer, …
 • bijstand in uw discussies met uw makelaar, verzekeraar
 • optreden in rechtsbijstand

Deontologie

Discussies met ordes op deontologisch gebied als BIBF, IBA, ITAA … VOX-ADVOCATEN heeft hierin ruime ervaring.

 

Andere Materies

Onverdeeldheden, fiscaal recht, strafrecht, personen- en familierecht, … VOX-ADVOCATEN heeft een wijd vertakt netwerk van samenwerkingsverbanden om u bij te staan op alle vlakken: privé-aangelegenheden, zakelijke aangelegenheden en contacten en disputen met de overheid.

 

Wat kunnen wij voor u doen?

Onze gespecialiseerde advocaten adviseren, begeleiden en vertegenwoordigen u in alle aspecten van de wetgeving rond onroerend goed, ondernemingsrecht, financieel recht, vereffeningen, verdelingen, …. Hierbij beperken wij ons niet tot de behandeling van bestaande betwistingen, maar treden wij ook preventief en adviserend op. Zo kunnen wij u bv. bijstaan bij de voorbereiding van een aankoop en/of de realisatie van een project, bij uw aankopen, verhuringen, huren, bouwen, ….

vox advocaten_03.naambord.b