Honoraria

Ereloon en kostenstaat worden helder en duidelijk besproken tijdens een verkennend gesprek. Afhankelijk van de aard en de inzet van de zaak, wordt in onderling overleg een transparant akkoord uitgewerkt (veelal uurtarief variërend van € 120 tot € 175 per uur afhankelijk van de complexiteit, de financiële inzet, de hoogdringendheid, de ervaring en specialisatie van de betrokken advocaat-behandelaar), al dan niet gecombineerd met een vergoeding in functie van het bereikte resultaat).

Heeft een procedure zeer weinig tot geen kans van slagen, dan wordt dit onmiddellijk kenbaar gemaakt. De kosten bij ongunstige uitspraak lopen immers op, ook de gerechtskosten. Uiteindelijk telt enkel het eindresultaat: een tevreden klant aan het einde van de rit.

Naast het ereloon, worden ook de kantoorkosten in rekening gebracht:

 • dossieraanleg (€ 85 per dossier)
 • kosten van briefwisseling, opstellen overeenkomsten, besluiten, …. (€ 12 per getypte pagina)
 • fotocopiekosten (€ 0,35 per pagina, € 0,45 per kleurenpagina)
 • scankosten (€ 0,30 per pagina)
 • verplaatsingskosten (€ 0,70 per km)
 • verzendingen (zoals aangetekende zendingen,…)
 • buitengewone opzoekingen zoals beslagberichten, rijksregister, ..

Andere kosten:

 • De gerechtskosten, zoals dagvaardings-, betekenings- en uitvoeringskosten, worden apart doorgerekend aan kostprijs.

Btw:

 • Sedert 1 januari 2014 is 21% BTW verschuldigd op het ereloon en de kantoorkosten.

Er worden, behoudens andere afspraken, regelmatig provisies gevraagd, die worden verrekend met de gedetailleerde eindafrekening.

Interessant om weten

 • Ervaring leert dat een eerste advies vaak al zeer verhelderend en richtinggevend is.
 • Een eerste vrijblijvend richtinggevend gesprek van ± 20 minuten kost € 50, meer 21% btw.
 • Ons kantoor is verzekerd voor haar beroepsaansprakelijkheid per schadegeval, via de orde van advocaten, voor een bedrag van 2.500.000 EUR, attest vindt U hier.
 • Onze algemene voorwaarden vindt U hier.
 • Onze wettelijke informatie vindt U hier.
 • Onze privacyverklaring vindt U hier.
 • Een algemeen model van overeenkomst inzake erelonen met een privaat-handelende cliënt vindt u hier.
 • De beroepsregels en gedragscode toepasselijk op advocaten vindt u op http://www.advocaat.be.

vox advocaten_14.wachtzaal.b