Alexander Van Brabant / Vennoot en zaakvoerder

Geboren te Blankenberge op 16 september 1968

Studies

Humaniora St. Bernarduscollege te Knokke-Heist en St-Leocollege te Brugge
Licentiaat in de rechten (UGent 1991 – grote onderscheiding)
Bijzonder licentiaat in het economisch recht (ULB 1993 – onderscheiding)

Professioneel

Advocaat aan de balie te Brussel (BELGIË), daarna aan de balie te Brugge (BELGIË)
Plaatsvervangend Vrederechter bij het Vredegerecht over het Derde Kanton te Brugge (K.B. 06.03.2002)
Wetenschappelijk medewerker verbonden aan het centrum vastgoedrecht van de KULAK en docent aan het VIVO en SYNTRA WEST (vastgoedmakelaars en vastgoedexperten) (1998-2002)
Rechtskundig assessor generaal bij de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (M.B. 29.06.2018, B.S., 12.07.2018, herbenoemd M.B. 13.03.2024, B.S., 18.03.2024)
Eerste plaatsvervangend rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van Orde van architecten van de provincie West-Vlaanderen (K.B. 04.10.2021, B.S. 01.12.2021)

Praktijkgebieden

Vastgoed │ Ondernemingsrecht │ Verzekeringsrecht


Publicaties

Klik hier

Geert Noe

Geboren te Brugge op 28 september 1957

Studies

Humaniora St. Lodewijkscollege te Brugge
Licentiaat in de rechten (KUL 1982)

Professioneel

Advocaat aan de balie te Brugge (BELGIË) sedert 01.10.1982
Plaatsvervangend Vrederechter bij het Vredegerecht over het Eerste Kanton te Brugge

Praktijkgebieden

Vastgoed │ Verzekeringsrecht │ Verkeer│ Vereffening – VerdelingMartine De Loof

Administratief medewerker

Reeds 25 jaar juridisch en boekhoudkundig medewerkster


PUBLICATIES A. VAN BRABANT

 

I. BOEKEN EN BIJDRAGEN IN BOEKEN (chronologisch)
 •  VAN BRABANT A., Ruimtelijke Ordening voor Vastgoedprofessionals. Praktijkgerichte toelichting, inclusief zonevreemde constructies (Decreet van 13 juli 2001), Kluwer, Diegem, 2001, 371 p.
 • Ruimtelijke Ordening voor Vastgoedprofessionals. Praktijkgerichte toelichting, inclusief zonevreemde constructies (Decreet 13 juli 2001 en Decreet 19 juli 2002) en verjaring (Decreet 4 juni 2002), Kluwer, Diegem, 2003, 398 p.
 • Overzicht nieuwe wetgeving inzake vastgoed 2005 – 2007, bijdrage inzake Administratief Recht, De verplichte periodieke keuring van verwarmingsinstallaties, 2009, 250 p
II. BIJDRAGEN IN TIJDSCHRIFTEN (chronologisch)
 • VAN BRABANT, A., Notariële aspecten van het recht van wederinkoop, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht in de Vlaamse Wooncode, Waarvan Akte 1998, 157 tot 174.
 • VAN BRABANT, A., De kwaliteitsbewaking inzake huisvesting, het woonconformiteitsattest, de reguleringsmechanismen en het sociaal huurrecht als voorzien in de Vlaamse Wooncode, T.V.W.R. 1999, 87 tot 112.
 • VAN BRABANT, A., Residentieel wonen in een hoeve – de regels omtrent zonevreemde bestemmingswijziging, T.O.G.O.R., 2001, nr. 9, p. 2-83
 • VAN BRABANT, A., Noot onder Rb. Gent, 6 februari 2001, T.O.G.O.R., 2001, nr. 11, p. 167-175.
III. BIJDRAGEN IN LOSBLADIGE WERKEN (chronologisch)
 • VAN BRABANT, A., De Vlaamse Wooncode, Juridische Aspecten: het conformiteitsattest, VASTGOEDVADEMECUM, deel VII, Diegem, Kluwer Editorial, 1.1/1 en volgende (versie 31.03.1998 en 2e versie 01.03.2000).
 •  VAN BRABANT, A., Bodemsanering: formaliteiten bij overdrachten, VASTGOEDVADEMECUM, deel VI, Diegem, Kluwer Editorial, 2.1/20.21 en volgende (versie 15.03.1999).
 • VAN BRABANT, A., Het kotdecreet, VASTGOEDVADEMECUM, deel VI, Diegem, Kluwer Editorial, 2.1/20.21 en volgende (versie 24.06.1998).
 • VAN BRABANT, A., Het kotdecreet, VASTGOEDVADEMECUM, deel VI, Diegem, Kluwer Editorial, 2.1/20.21 en volgende (versie 15.12.2000).
 • VAN BRABANT, A., Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN, losbladig, 04/01, 195 p.
 • VAN BRABANT, A., Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en onroerende goederen, KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN, losbladig, bijwerking 2001, 283 p.
 • VAN BRABANT, A., Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en onroerende goederen, VADEMECUM VAN DE ARCHITECT, losbladig, bijwerking 2001, 283 p.
 • VAN BRABANT, A., Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en onroerende goederen in Architectenvademecum, losbladig, 2002.
 • VAN BRABANT, A., Kwaliteit van woningen, KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN, losbladig, 2002, 83 p.
 • VAN BRABANT, A., Kwaliteit van woningen, KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN, losbladig, 2002, 83 p.
 • Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en onroerende goederen, KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN, losbladig, bijwerking 2003, 200 p.
 • Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en onroerende goederen, VADEMECUM VAN DE ARCHITECT, losbladig, bijwerking 2004, 200 p.
 • Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en onroerende goederen, KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN, losbladig, bijwerking 2005, 150 p.
IV. CURSUSSEN (chronologisch)
 • VAN BRABANT, A., Vizo, Administratief Onroerend goed recht, 1999.
 • VAN BRABANT, A., Vizo, Administratief Onroerend goed recht, 2000.
 • VAN BRABANT, A., Vizo, Administratief Onroerend goed recht, 2001.
 • VAN BRABANT, A., Practische Gids Bodemsanering voor Vastgoedmakelaars, Tekst VIVO, 15.04.1999.
V. BIJDRAGEN IN NIEUWSBRIEF VASTGOEDINFO (chronologisch)
 • Stedenbouwkundige vergunning & zonevreemde constructies in Vlaanderen: bekwame spoed is goed!; 2000; nr 12.
 •  De “kleine” studentenkamer – tijdig conformiteitsattest aanvragen!; 2001; nr. 4.
 • Nieuwbouwpremie in Vlaanderen; 2001; nr. 10.
 • Renovatiepremie In Vlaanderen; 2001, nr. 11.
 • Zonevreemde Constructies In Vlaanderen – Het Decreet Van 13 Juli 2001 – 2001; 4 bijdragen; 2001, nr 15, 16, 17 en 18.
 • Afhandeling van stedenbouwmisdrijven in vlaanderen bijgestuurd – het decreet van 8 maart 2002, 2002, nr 9.
VI. VOORDRACHTEN + tekst (chronologisch)
 • Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode: Juridische Aspecten en het Conformiteitsattest Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, tekst puc, 10 november 1997.
 • Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, spreekbeurttekst VIVO, 23 december 1997.
 • Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, spreekbeurttekst CIB Limburg, 1998.
 • Voordrachten Notarissen Brugge: Notariële aspecten van het recht van wederinkoop, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht in de Vlaamse Wooncode, oktober 1998.
 • Ruimtelijke ordening en stedenbouw in het Vlaams Gewest: deel I: stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen zonevreemde constructies en deel II informatiekanalen; informatieverplichtingen; handhaving en planschade & planbaten; tekst VIVO, 15.10.1999 en 30.11.1999 (2x 3 uur op 5 plaatsen).
 • Kwaliteitsbewaking in de Vlaamse Wooncode, tekst IFP 10.05.2000
 • De stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning, tekst tweejaarlijkse studiedag Vastgoedcentrum dd. 25.05.2000.
 • Ruimtelijke ordening en stedenbouw in het Vlaams gewest, planologie, vergunningen, informatie- & publiciteitsplichten en handhaving, 31.08.2000, praktijkcursus VIVO.
 • Vlaamse Wooncode: het conformiteitsattest en het recht van voorkoop, tekst tweejaarlijkse studiedag Vastgoedcentrum 25.05.2000.
 • Planbaten en Planschade, Studiedag Vastgoedcentrum & Vlaamse Landeigendom 18.04.2001.
 • Zonevreemde constructies, Studiedag Vastgoedcentrum & Vlaamse Landeigendom 18.04.2001.
 • Planbaten en Planschade, Studiedag Koninklijke Federatie der Notarissen 31.05.2001.
 • Zonevreemde constructies, Studiedag Koninklijke Federatie der Notarissen 31.05.2001.
 • Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw: het recht van voorkoop, tekst tweejaarlijkse studiedag Vastgoedcentrum 21.11.2001.
 • Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw: Regularisatie van zonevreemde constructies, tekst tweejaarlijkse studiedag Vastgoedcentrum 21.11.2001.
 • Zonevreemde constructies, Studiedag Vastgoedcentrum & Vlaamse Landeigendom 13.12.2001.
 • Administratief Recht, De verplichte periodieke keuring van verwarmingsinstallaties, tekst tweejaarlijkse studiedag Vastgoedcentrum 17.10.2008