NIEUWS

Bij koninklijk besluit van 29 juni 2018 werd mevrouw Nicole D’Hont benoemd als voorzitter van de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer van het BIV. Mevrouw D’Hont was voorheen plaatsvervangend voorzitter.
Bij ministerieel besluit van 29 juni 2018 werd de heer Alexander Van Brabant benoemd tot rechtskundig assessor generaal en werd mevrouw Myriam Nulens benoemd tot plaatsvervangend rechtskundig assessor generaal van de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer. De heer Van Brabant is werkzaam als advocaat en onder andere plaatsvervangend vrederechter bij het Vredegerecht van het Derde Kanton te Brugge. Myriam Nulens is advocaat en docente aan Syntra Limburg. De rechtskundig assessor generaal ontvangt de verzoeken van klagers of van het Bureau om een beslissing tot seponering van een tuchtklacht, genomen door de rechtskundig assessor, te herbekijken.
Voor de Franstalige Uitvoerende Kamer werd de heer André Tulcinsky benoemd tot rechtskundig assessor generaal. Hij is onder andere rechtskundig assessor bij de nationale Raad van de Orde van architecten.