NIEUWS

Bij ministerieel besluit van 29 juni 2018 werd de heer Alexander Van Brabant benoemd tot rechtskundig assessor generaal en werd mevrouw Myriam Nulens benoemd tot plaatsvervangend rechtskundig assessor generaal van de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer. Zij werden hiertoe herbenoemd bij M.B. dd. 13.03.2024.
Bij Koninklijk besluit van 4 oktober 2021 werd de heer Alexander Van Brabant benoemd tot eerste plaatsvervangend rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van Orde van architecten van de provincie West-Vlaanderen.